Magnoflex

MAGNOFLEX® KOLEKCIJA predstavlja PROIZVODE PRVE KLASE na bazi magnetnog polja, koji su razvijani, proizvedeni i kontrolisani u skladu sa sigurnosnim i zdravstvenim zahtevima.


MAGNOFLEX® proizvodi su spoj nemačke tačnosti, kvaliteta, dugovečnosti i domaćeg entuzijazma (magnetni ulošci se proizvode u Nemačkoj, a završno povezivanje u proizvod obavlja se u Srbiji).

Sastav Magnoflexa

Spoljašnji gornji sloj je sastoji od posebnog dušečnog platna protkanog sa srebrnim nitima, takozvanog silver platna.


Spoljašnji donji sloj predstavlja mrežu koja pomaže prozračivanju podloge, a samim tim i tela pri spavanju.


Unutrašnji deo se sastoji od termo izolatora, koji brine o Vašoj udobnosti, u kojem je smešten uložak sa magnetnim trakama.


Magnetne trake: 4 bipolarne magnetne trake od po 181 G, anizotrop, 4 segmentna polja od po 780G + 6 segmentnih polja od po 780 G u lumbalnom delu kičme i 2 x 4-segmentna polja od po 780 G u predelu stopala.


Magnoflex® podloga - dodatak za krevet može se nabaviti u standardnim veličnama od 80 x 200 cm do 160 x 200 cm.

Magnoflex magnetni film

Magnoflex® magnetni film se sastoji od 90% fino raspoređenog magnetnog praha i 10% modifikovanog polietilena, pri čemu se koriste samo materijali izuzetnog kvaliteta. Kroz stalnu kontrolu sirovina i kontrolu gotovih proizvoda zagarantovan je maksimalni kvalitet magneta.


Magnoflex® magnetni filmovi ne sadrže lekove niti zrače. Visoka magnetna indukcija i jačina polja do 780 G kod


Magnoflex® magnetnih filmova opstaju godinama i nisu podložni starenju.

Sertifikovan proizvod

Već više od 20 godina se proizvode magnetni proizvodi u kompaniji našeg poslovnog partnera u Lidinghauzenu (Severna Rajna-Vestfalija).


Njihovi proizvodi se proizvode uz uvažavanje najnovijih dostignuća u oblasti primene magnetnog polja Magnoflex®


Proizvodi magnetnog polja su medicinski proizvodi 1. klase i u skladu su sa smernicama 2003/32/EG i 93/42/EWG, kako po osnovi razvoja i proizvodnje, tako i po našoj izradi, zdravstvenim i sigurnostnim zahtevima.


Magnoflex® - Proizvodi magnetnog polja sertifikovani su prema DIN EN ISO 13485:2007.

O magnetizmu kroz istoriju

Ono što je Paracelsus već znao …

Već u stara vremena magnetizam je fascinirao i zanimao ljude kao tajna snaga. Tako u starim naprednim kulturama Egipta, Grčke i Azije nalazimo početke lečenja magnetitom i magnetnim štapovima. Stare predaje (Hipokrat i Paracelsus) izveštavaju o lekovitim snagama «železnog kamena».


Time je magnetizam jedno od najstarijih prirodnih sredstava za lečenje, koje se može primeniti kod akutnih, honičnih i stereotipnih bolnih stanja, kao i kod velikog broja bolesti, a da se ne moramo brinuti o nuspojavama ili drugim rizicima.


Sistematično, naučno istraživanje magnetizma počelo je doduše tek u 17. veku. Matematičar K.F. Gauss iz Gotingena izradio je naučne temelje magnetizma i razvio magnetne merne uređaje.Njemu u čast meri se snaga magnetnog polja u Gauss-ima (G). … formulirao je Johann Wolfgang v. Goethe na sledeći način:


«Magnetizam je opšta delotvorna snaga, svako je poseduje, samo različito prema svojoj individualnosti. Njegovo delovanje proteže se svuda i na sve slučajeve, na sve ljude, na sve životinje i biljke.»